Bacaan Doa Iftitah

Setelah selesai melakukan takbiratul ihram yang didalamnya terdapat niat shalat, kita disunahkan untuk membaca doa iftitah. Doa iftitah ini masuk dalam kategori sunnah haiat yang mana jika kita meniggalkanya tidak