Kategori: FiqihIbadah

Lengkap !! Adab dan Doa untuk Tiap basuhan anggota tubuh dalam wudhu

Kali ini kita akan membahas tentang Doa ketika membasuh Anggota wudhu seperti doa ketika membasuh tangan, kepala, telinga, kaki, hidung, berkumur dan adab-adab wudhu.

Para ulama menempatkan bab wudhu ada pada awal-awal kitab fiqih karena wudhu adalah kunci dari ibadah-ibadah selanjutnya seperti shalat, Thawaf dan lainya. Jika wudhu kita salah maka sholat kita pun tidak sah.

Untuk tata cara wudhu yang benar sudah di jelaskan pada halaman ini. selanjutnya kami akan membahas tentang tata krama dan do’a-do’a yang di baca ketika wudhu dan setelah wudhu.

Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengajarkan kepada kita tentang adab dan doa yang dibaca pada setiap anggota tubuh yang dibasuh.

Daftar Isi

Menghadap Kiblat Saat Wudhu

Adapun adab wudhu yang pertama kita lakukan adalah menghadap kiblat dan duduk pada tempat yang tinggi sehingga percikan-percikan wudhu tidak mengenai kita.

Setelah itu Kita membaca Basmalah dan berdoa, ِ

بسم الله الرحمن الرحيم
رب اعوذبك من همزات الشياطين واعوذبك رب ان يحضرون
Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a’udzubika min hamazatisyyayatiin wa a’udzubika robbi an yahdzurun.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Allah saya mohon perlindungan dari gangguan Syaitan dan Dengan perlindunganmu Ya Allah saya mohon Syaitan-syaitan itu tidak datang menggangguku.

Doa Membasuh Tangan

Dilanjutkan dengan membasuh tangan sebelum kita masukkan ke tempat air sambil berdo’a

اَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اْليُمْنَ وَالْبَرَكَةَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُؤْمِ وَالْهَلَكَةَ
Allahumma inni as’alukal yumna wal barokah, wa a’udzubika minasyu’mi wal halakah.

Ya Allah hamba mohon kepadamu diberi kekuatan untuk taat beribadah dan bertambah kebaikan. Dan aku berlindung kepadamu dari perkara buruk dan kerusakan.

Doa Ketika Berkumur

Kemudian Niat wudhu untuk menghilangkan hadats atau supaya diperbolehkan shalat. lalu berkumur sambil berdoa

اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
Allahumma i’inni ‘ala tilawati kitabika wakatsrotidzikri watsabbitni bilqouli tsabiti fil hayatiddunya wa fil akhiroh.

Ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku dalam membaca kitabmu dan Banyaknya dzikir mengingatmu. Dan tetapkanlah kepadaku dengan ucapan yang tetap didalam kehidupan dunia dan akhirat

Doa Ketika Membasuh Hidung

Kemudian ambillah sedikit air dan hisaplah kehidung sambil berdo’a

اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راض. اللهم إني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار
Allahumma arihni ro ihatal jannah wa anta ‘anni rodlin. Allahumma nni a’udzubika in rowaihinnari wa su’iddar.

Ya AllAh berikanlah kepadaku aroma surga dan ridhoilah diriku. Ya Allah aku mohon perlindunganmu dari berbagai macam bau neraka dan buruknya tempat tinggal.

Doa Ketika Membasuh Wajah

Lalu, membasuh wajah dan berdoa:

اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي بضلماتك يوم تسود وجوه أعدائك
Allahumma Bayyidl Wajhi binuurika yauma tabyadlu wujuhu auliyaaika, Wala Tusawwid wajhi bidlulmatika yauma taswadul wujuhu a’da ika.

Ya Allah putihkanlah wajahku dengan nur-Mu pada hari di mana engkau memutihkan wajah kekasih-kekasihmu. Dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan kegelapan dihari engkau hitamkan wajah musuh-musuh mu.

Doa Ketika Membasuh Kedua Tangan Kanan

Lalu, membasuh kedua tangan sampai siku dan ketika membasuh tangan kanan berdoa:

اللهم اعطني كتابي بيميني، وحاسبني حسابا يسيرا
Allahumma a’thini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro.

Ya Allah berikanlah kitabku dengan tangan kananku dan hisablah dengan hisab yang ringan

Doa Ketika Membasuh Tangan Kiri

Dan pada saat membasuh tangan kiri kita berdoa

اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري
allahumma inni a’udzubika an tu’tiyani kitabi bi syimali au min dhohri

Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menerima pemberian kitabku menggunakan tangan kiri atau dari belakangku.

Doa Ketika Membasuh Rambut Kepala

Dilanjutkan dengan membasuh rambut kepala dan berdoa dengan doa ini

اللهم غشني برحمتك، وأنزل على من بركاتك، وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم حرم شعري وبشرى على النار
allahumma ghossini birohmatika, wa anzil ‘alayya min barokatika, wa adhillani tahta dhilli ‘arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. allahumma harrim sya’ri wa basyari ‘alannari.

Ya Allah tutupilah diriku dengan rahmat-Mu dan turunkanlah padaku barokahMu, dan naungilah diriku dalam naungan arsyMu, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganMu. Dan haramkanlah rambutku dan kulitku dari api neraka.

Doa Ketika Membasuh Telinga

Lanjut dengan membasuh kedua telinga sambil berdoa

اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أسمعني منادى الجنة في الجنة مع الأبرار
Allahumma ij’alni minalladzina yastami’uunal qoula Fayattabi’una ahsanahu, Allahumma ‘asmi’ni munadiyal Jannah fil jannati ma’al abror.

Ya Alloh jadikanlah aku termasuk orang yang mendengarkan perkataan baik, kemudian bisa mengikuti kebaikannya. Ya Alloh perdengarkan lah padaku panggilan surga di surga bersama dengan orang-orang yang baik.

Doa Ketika Membasuh Leher

Kemudian Basuhlah leher dan berdoa

اللهم فك رقبتي من النار، وأعوذ بك من السلاسل والأغلال
Allahumma Fukka Roqobati minannari wa a’udzubika minassalasili wal aghlali.

Ya Allah bebaskanlah leherku dari neraka, dan aku berlindung kepadamu dari berbagai rantai dan belenggu neraka.

Doa ketika membasuh Kaki Kanan

Kemudian Basuhlah kaki kanan sambil berdoa

اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين
allahumma tsabbit qodami ‘alasshirotol mustaqimi ma’a aqdami ‘ibadikas sholihin

Ya Allah tetapkanlah telapak kakiku di atas sirotol Mustaqim, bersama telapak kaki hamba-hambaMu yang shalih

Doa ketika membasuh Kaki Kiri

Pada Saat Membasuh Kaki Kiri berdoa dengan doa ini

اللهم إني أعوذ بك آن تزول قدمي على الصراط في النار يوم تزل أقدام المنافقين والمشركين
Allahumma inni a’udzubika an tazila qodami ‘alassiroti finnari yauma tazillu aqdamul munafiqun wal musyrikun.

Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak menggelincirkan telapak kakiku di atas sirot kemudian masuk kedalam neraka pada hari dimana telapak kaki orang munafiq dan musyrik tergelincir.

Doa setelah wudhu

Setelah selesai wudhu kemudian berdoa dengan doa ini

اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، عملت سؤاوظلمت نفسى استغفرك وأتوب إليك فاغفرلى وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجعلني من التوابين؛ واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني صبورا، شكورا، واجعلني أذكرك ذكرا كثيرا، وأسبّحك بكرة وأصيلا
Asyhadu allâ ilâha illallâhu wahdahû lâ syarîka lahu wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhû wa rasûluhû, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu allaa ilaha illa anta, ‘amiltu suu’an wa dholamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika Faghfirli watub ‘alayya innaka antat tawwaburrahiim. allahummaj ‘alni minattawwabiin, waj’alni minal mutathohhiriina, waj’alni min ‘ibadikas sholihina, waj’alni shoburan, syakuron, waj’alni adzkuroka dzikron katsiro, wa usabbihuka bukrotaw wa ashilaa.

Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang satu, tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi Nabi Muhammad hamba dan rasul nya. Maha suci Engkau. Ya Allah dengan memuji Engkau, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Saya berbuat kejelekan dan zhalim, aku memohon ampunan Mu dan bertaubat kepada Mu. Maka ampunilah diriku dan terimalah taubat ku karena sesungguhnya engkaulah Dzat yang menerima taubat dan ampunan.

Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat, suci, shalih, sabar, syukur, dan berdzikir kepada-Mu dengan dzikir yang banyak, dan jadikanlah aku orang yang selalu bertasbih di waktu pagi dan sore.

Dan jangan lupa, selain doa-doa diatas kita juga harus mengetahui syarat wudhu seperti yang ada pada halaman lain di website ini.

Wallahu A’lam.

Website Ini Menggunakan Cookies